I. Hành trình áp dụng

Hành trình

Giá bán

HAN-VCL

333,000

SGN-NHA/BMV/DLI/UIH

333,000

DAD-BMV/VII/DLI/NHA/HPH

333,000

VII-BMV

666,000

HAN-DIN/VDH/VII/DAD/HUI/UIH/BMV/DLI/TBB

666,000

SGN-PQC/DAD/HUI/VDH/HPH//VII/THD

666,000

HAN-SGN/NHA/PQC/VCA

999,000

HAN: Hà nội VCL: Tam Kỳ SGN: Sài Gòn NHA: Nha Trang
BMV: Ban Mê Thuột DLI: Đà Lạt UIH: Quy Nhơn DAD: Đà nẵng
VII: Vinh HPH: Hải Phòng DIN: Điện Biên VDH: Đồng Hới
HUI: Huế TBB: Tuy Hòa PQC: Phú Quốc THD: Thanh Hóa
VCA: Cần Thơ

II. Giới hạn các chuyến bay được áp dụng

Chặng bay

Chuyến bay áp dụng

Chặng bay

Chuyến bay áp dụng

HAN-VCL 1641 VDH-HAN 1590
VCL-HAN 1640 HAN-VII 1715
HAN-BMV 1601 VII-HAN 1714
BMV-HAN 1600 HAN-DAD 161/ 163/ 177/ 179
SGN-BMV 1412/ 1416 DAD-HAN 162/ 160/ 176/ 178
BMV-SGN 1413/ 1417 HAN-HUI 1545
DAD-BMV 1021 HUI-HAN 1544
BMV-DAD 1020 SGN-DAD 104/ 106/ 130/ 132
SGN-NHA 1362/ 1364 DAD-SGN 101/ 105/ 127/ 131
NHA-SGN 1363/ 1365 SGN-HUI 1370/1376
SGN-DLI 1382 HUI-SGN 1371/1377
DLI-SGN 1381 HAN-UIH 1621
SGN-UIH 1392/ 1396 UIH-HAN 1620
UIH-SGN 1393/ 1397 HAN-DLI 1565
SGN-PQC 1827 DLI-HAN 1564
PQC-SGN 1826 HAN-TBB 1651
HAN-NHA 1553/ 1561 TBB-HAN 1650
NHA-HAN 1552/ 1560 SGN-VDH 1400
DAD-VII 1020 VDH-SGN 1401
VII-DAD 1021 SGN-HPH 1188
DAD-DLI 1955 HPH-SGN 1189
DLI-DAD 1954 SGN-VII 1262/ 1266
DAD-NHA 1943 VII-SGN 1263/ 1267
NHA-DAD 1942 SGN-THD 1270
DAD-HPH 1672 THD-SGN 1271
HPH-DAD 1673 HAN-SGN 223/ 227/ 249/ 273/ 277
VII-BMV 1021 SGN-HAN 220/ 224/ 244/ 270/ 278
BMV-VII 1020 HAN-PQC 1233
HAN-DIN 1704 PQC-HAN 1232
DIN-HAN 1705 HAN-VCA 1201
HAN-VDH 1591 VCA-HAN 1200

III. Thời gian không áp dụng

Chặng bay theo đúng chiều

Giai đoạn không áp dụng

Từ

Đến

HAN VDH/HUI/DAD/NHA/DLI/

TBB/PQC

24/04/2015-03/05/2015
24/05/2015-11/08/2015
28/08/2015-31/08/2015
VDH/HUI/DAD/NHA/DLI/

TBB/PQC

HAN 28/04/2015-03/05/2015
24/05/2015-11/08/2015
31/08/2015-03/09/2015
SGN DLI/NHA/PQC/DAD/HUI/

VDH

24/04/2015-03/05/2015
24/05/2015-11/08/2015
28/08/2015-31/08/2015

DLI/NHA/PQC/DAD/HUI/

VDH

SGN

28/04/2015-03/05/2015
24/05/2015-11/08/2015
31/08/2015-03/09/2015

IV. Giới hạn ngày hành trình

Áp dụng cho các hành trình xuất phát từ 1/4 và hoàn thành muộn nhất 31/10/2015.

V. Hạn chế bán

Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 17/03/2015 đến 31/03/2015.

Một vài chú ý về vé máy bay khuyến mãi của Vietnam Airlines:

Giá vé trên chưa bao gồm thuế phí. Hành khách mua vé máy bay nằm trong chương trình “Chào mùa hè 2015″ cần chú ý về những hạn chế của hạng vé này, vé sẽ không được phép hoàn, nếu muốn thay đổi, bạn sẽ phải mất phí đổi vé và phí chênh lệch vé tại thời điểm thay đổi. Vé máy bay của Vietnam Airlines bạn sẽ được mang tối đa 10kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gửi.

Hãy nhanh tay khám phá chương trình “Chào mùa hè 2015” với những tấm vé có giá ưu đãi nhất!