Stt Chương trình Hiệu lực khởi hành Hiệu lực xuất vé Hành trình Mức giá Hạng đặt chỗ Tích lũy dặm thưởng
1 Khoảnh khắc vàng 13 09/09 – 15/11/14 05/09 – 18/09/14 SGN-DLI/BMV/PQC/NHA
SGN-HUI/UIH, HAN-VCL
SGN-HPH/VII/THD
HAN-DLI/BMV/UIH/TBB/VCA
399.000đ
499.000đ
999.000đ
A KHÔNG
2 Bay cùng thương gia 10/7/14 – 31/3/15 10/7 – 31/12/14 HAN – BMV/HUI/DLI/PQC/UIH/VCA
SGN – BMV/HUI/THD/VII/UIH/VDH/HPH
Mua 1 vé hạng thương gia được tặng 1 thẻ (EMD) nâng hạng thương gia cho vé phổ thông có cùng chặng bay Vé phổ thông từ hạng K trở lên
3 Giá ưu đãi đặc biệt SGN-BMV 30/4 – 31/12/2014 30/4 – 31/12/2014 SGN-BMV 555.000đ A KHÔNG
4 60 năm Điện Biên (cựu chiến binh trên 76 tuổi, áp dụng tại phòng vé VN) 5/4 – 31/12/14 1/4 – 31/12/2014 HAN-DIN 60.000đ A KHÔNG
5 Giá cựu chiến binh 5/4 – 31/12/14 1/4 – 31/12/2014 Tất cả các hành trình do VN khai thác Giảm 15% trên mức giá từ hạng N trở lên J/C/M/K/L/Q/N
6 Cả nhà cùng bay (Mua 1 ADT tặng 1 CHD/INF) 1/4/14 –  31/3/15 1/4/14 –  31/3/15 Tất cả các hành trình do VN khai thác Giá phổ thông cao nhất M
7 Chuyến bay đồng giá 1/1/14 – 31/3/15 1/1/14 – 31/3/15 SGN-HAN/DAD/HPH/VII
HAN-DAD
SGN/HAN-DAD  1.050.000đ
SGH-HAN/HPH/VII  1.550.000đ
R
8 Mua sớm, giá tốt Từ 1/4/2014 1/4/14 –  31/3/15 Tất cả các hành trình Từ 300.000 – 1.250.000đ T,E,P
(TAP1-2, EAP4: mua trước 1-2-4 tuần)
KHÔNG
9 Giá người cao tuổi
(chỉ áp dụng tại phòng vé VN)
Từ 1/4/2014 1/4/14 –  31/3/15 Tất cả các hành trình Giảm 15% trên mức giá phổ thông cao nhất M