KHUYỂN MÃI BAY CHÂU ÂU CỦA AIR FRANCE

Paris 820 USD
Nice 837 USD
Madrid 931 USD
Rome 945 USD
Amsterdam 947 USD
London 954 USD

– Thời gian xuất vé: 09/09/2014 – 30/09/2014

– Thời gian khởi hành: 09/09 – 31/03/2015