Ưu đãi giảm giá vé máy bay

• Không áp dụng cho giá Thương gia tiết kiệm; Phổ thông đặc biệt tiêu chuẩn; Tiết kiệm đặc biệt (hạng T) và Siêu Tiết kiệm

• Hành trình, giai đoạn bay và mã khuyến mại áp dụng

Mức giảm giá Hành trình Ngày đi
trong năm 2015
Ngày về
trong năm 2015
Mã khuyến mại
Từ Đến Từ Đến
Giảm 50% mua vé vào
T.Sáu, T.Bảy, Chủ Nhật
tháng 4,5,6,8,9
Hà Nội/HCM
– Luân Đôn
14/04 23/06 08/04 23/06 PR50HSBC415
14/09 23/10 09/09 15/10
Luân Đôn –
Hà Nội/HCM
08/04 23/06 14/04 23/06 PR50HSBC115
09/09 15/10 14/09 23/10
Giảm 20% mua vé vào
T.Sáu, T.Bảy, Chủ Nhật
từ tháng 4 đến 12
Hà Nội/HCM
– Luân Đôn
24/06 24/07 24/08 08/09 PR50HSBC515
24/10 14/11 16/11 05/12
07/12 31/12
Luân Đôn –
Hà Nội/HCM
24/08 08/09 24/06 24/07 PR50HSBC215
16/11 05/12 24/10 14/11
07/12 31/12
• Các chữ cái trong mã khuyến mại phải được viết HOA

• Ưu đãi giảm giá vé máy bay được tổ chức bởi Vietnam Airlines.

• Chỉ áp dụng trên chuyến bay do VNA trực tiếp khai thác

• Mức giảm trên chỉ áp dụng trên phần giá vé, không áp dụng trên phần thuế và phí

• Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu mã khuyến mại được sử dụng hết

• Hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình: áp dụng mức giá đủ trước khi giảm giá