• Thời gian đặt vé: từ 16/09 đến 21/09/2014
  • Thời gian khởi hành: từ 16/09 đến 31/03/2015
  • Bảng giá đã bao gồm tất cả thuế phí:
Hành trình

Giá (USD)

All-in-fare

Hành trình

Giá (USD)

All-in-fare

Bangkok-Hanoi

47

Hanoi-Bangkok

45

Bangkok-Saigon

45

Saigon-Bangkok

45

Johor Bahru-Saigon

35

Saigon-Johor Bahru

              45
Kuala Lumpur-Danang

44

Danang-Kuala Lumpur

55

Kuala Lumpur-Hanoi

61

Hanoi-Kuala Lumpur

65

Kuala Lumpur-Saigon

24

Saigon-Kuala Lumpur

45